RYCHLÝ KONTAKT

Zuzana Hoferková - Krůčky s dětmi
Hlavní 89/15
783 34 Olomouc-Skrbeň
tel: +420 724 937 515
info@kruckysdetmi.cz

ANKETA

Jak jste spokojení s vodícími kšírami TOBI?

Jsou skvělé :D 59% Jsou dobré :) 14% Párkát jsme využili :/ 14% Nevyužili jsme vůbec :( 14%

Naše cena 69 Kč
Naše cena 40 Kč

Obchodní podmínky

Tyto obchodní pomínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.kruckysdetmi.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

1 | DODAVATEL

Zuzana Hoferková, Hlavní 89/15, 78334 Skrbeň

2 | INFORMACE O ZBOŽÍ

Veškeré zboží, které Vám nabízíme je v maximální možné míře shodné se zobrazovaným zbožím. Může ovšem dojít k mírnému zkreslení barev vlivem úpravy fotografií, popř. osvětlením.

3| ZÁKLADNÍ INFORMACE

Veškeré podané objednávky považujeme za závazné. Podáním objednávky potvrzujete souhlas s těmito obchodními podmínkami.

4 | ZÁVAZNOST OBJEDNÁVEK

Každá objednávka je závazná pro kupujícího i prodávajícího. V případě, že si kupující nevyzvedne zásilku zaslanou na dobírku, bude požadována náhrada nákladů na marné odeslání zásilky, zabalení, označení, přichystání k expedici. Objednávka je závazná i pro prodávajícího. Odstoupit od objednávky nebo její části může v následujících případech: vyprodání zboží (o této skutečnosti je zpravidla kupující informován), předchozí neuhrazené závazky kupujícího.

5| ZPŮSOB OBJEDNÁNÍ

Po odeslání objednávky se zákazníkovi zobrazí informace o jeho objednávce. Pokud při zadávání objednávky správně vyplníte email, bude Vám na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému. Pokud se nezobrazí informace o odeslání objednávky nebo nedorazí kopie objednávky na zadaný email, v nejbližším možném termínu nás prosím kontaktujte. V případě nejasností v objednávce Vás budeme kontaktovat prostřednictvím Vámi sdělených údajů, a proto je ve Vašem zájmu zadávat tyto údaje pravdivě a svědomitě.

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek.

Termín dodání

Některé zboží máme skladem, některé je skladem u našich dodavatelů. Proto informujeme u produktů zboží o termínu dodání a ne kolik kusů je skladem. Může se stát, že zboží bude u dodavatele vyprodáno, o čemž vás budeme neprodleně informovat. O přesnějším datumu dodání k vám, vás budeme informovat po obdržení objednávky. Zboží skladem expedujeme max. do 2 pracovních dnů od přijetí platby. Na platbu čekáme max. 5 prac. dní, samozřejmě záleží na domluvě. Pokud si objednáte více zboží s různými dodacími lhůtami, zboží bude odesláno kompletní tzn. v termínu nejdelší dodací lhůty zboží v objednávce, pokud se nedomluvíme jinak.

Pokud si přejete obdržet objednávku k určitému datu, informujte nás v poznámce na konci objednávky.

6 | ZPŮSOB DOPRAVY

Česká pošta - balík do ruky: Zásilka je doručována druhý pracovní den po podání na vámi uvedenou adresu. Pokud vás Česká pošta nezastihne, uloží zásilku na nejbližší poště po dobu 7 dnů. Cena za tento způsob dopravy je 120Kč.

Česká pošta - balík na poštu: Česká pošta zásilku uloží na vámi zvolené poště druhý pracovní den po podání zásilky. Zásilku si můžete vyzvednout do sedmi dnů (na vaši žádost až 15 dnů). Pro tento způsob dopravy je nutno uvést přesné psč a název pošty na které si přejete zásilku uložit. Cena za tento způsob dopravy je 100Kč.

Osobní odběr: Osobní předání je možné po zaplacení zboží převodem na účet. Předání se uskutečňuje po telefonické domluvě ze strany dodavatele v Olomouci či blízkém okolí dle domluvy. Cena za tento způsob je 0Kč.

Při předání zkontrolujte neporušenost obalu. V případě nesrovnalostí, můžete převzetí zásilky odmítnout, či dopravce požádat o doručení další pracovní den a v mezidobí problém konzultovat s námi. V opačném případě se vystavujete nebezpečí zbytečných průtahu při řešení případného problému. V případě zjištění poškození či jiné nesrovnalosti po převzetí zásilky nás neprodleně kontaktujte.  Nepřijmete-li objednanou zásilku, způsobíte tím provozovateli škodu (poštovné, dopravné a balné), proto opravdu objednávejte zboží pokud o něj máte zájem!

7 | ZPŮSOB PLATBY

Dobírka: Platíte v hotovosti při převzetí zásilky u přepravce. Cena za tento způsob platby je 35Kč.

Převod na účet: Platíte předem, před odesláním zásilky. Cena za tento způsob je 0Kč.

8 | TERMÍN DODÁNÍ

Termín dodání závisí na aktuální skladové dostupnosti vybraného zboží a vybraném způsobu dopravy a platby. Informace o dostupnosti zjistíte v detailu u daného výrobku po rozkliknutí odkazu.

9 | OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážíme si Vaší důvěry a zavazujeme se, že budeme chránit Vaše data, která musela být uvedena při realizaci objednávky. Vaše data nebudou v žádném případě poskytnuta třetí osobě. Vaše data mohou být využita pouze pro účely přímé komunikace s Vámi.


10 | REKLAMACE A ZÁRUKA

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č.40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen zboží), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen reklamace).

2. Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

3. Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční doba činí 24 měsíců s výjimkami stanovenými zákonem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.

4. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

5. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list.

6. Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací kupující plnění, které mu poskytl prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

7. Spotřebitel při uplatnění záruky má:

  • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží , není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

8. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

9. Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

10. Veškeré informace o průběhu reklamace je možno získat telefonicky na čísle +420 724 937 515.

11. V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena kupujícímu převodem na bankovní účet.

Právo na odstoupení od smlouvy plyne ze zákona č. 367/2000 Sb., který upravuje i výše uvedenou identifikaci obchodníka a zboží. Zboží zakoupené v internetovém obchodě lze dle zákona vrátit do 14 dnů bez udání důvodů. K tomu je však třeba splnit některé podmínky. Mezi ně patří, že zboží musí být: nepškozené , zabalené v originálním obalu.

Zpracovala Zuzana Hoferková pro prodejní eshop www.kruckysdetmi.cz.